ppp.wschowa.info »BIP

Przerwa urlopowa
Uwaga! Informujemy, że od dnia 16.07.2018 r. do 10.08.2018 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie będzie nieczynna z powodu przerwy urlopowej. W pilnych przypadkach dyżur pełni Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sławie ( ul. Ogrodowa 1, tel. 068 356 6063)
Spotkanie ze studentami
W dniu 26 kwietnia w naszej Poradni odbyło się spotkanie ze studentami PWSZ w Głogowie. Opiekunem grupy była pani dr Małgorzata Siwińska. Prowadzącymi spotkanie z ramienia Poradni była pani dyrektor Anna Gbiorczyk i psycholog Anika Szlemp – Jasiak. Studenci z racji obranych kierunków studiów ( Resocjalizacja , Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne) zainteresowani byli funkcjonowaniem naszej placówki oraz zakresem jej działania. Podczas spotkania zapoznali się z misją i wizją Poradni oraz z działaniami jakie podejmuje placówka w środowisku lokalnym. Studenci zainteresowani byli również procedurami diagnostycznymi oraz rodzajami prowadzonych terapii. Bardzo cieszymy się, iż nasza praca i działalność interesuje przyszłą kadrę pedagogiczną.
RODO
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. RODO dotyczy wszystkich podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają dane osobowe, w tym, co ważne, jednostki administracji publicznej. RODO ma na celu ujednolicenie na terenie całej UE przepisów określających zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. Inspektorem danych osobowych w PPP we Wschowie jest p. Ewelina Pietrowiak mail: ppp-inspektor-wschowa@op.pl tel: 65 540 20 30
Certyfikat Fundacji Dajemy dzieciom Siłę
Certyfikat Fundacji Dajemy dzieciom Siłę po raz drugi został przyznany naszej Poradni. Jest on potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a wiec potwierdzeniem podejmowania przez placówkę działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka. Niestety dzieci często stają się ofiarami krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego , zaniedbania oraz wykorzystywania seksualnego. Ich potrzeby i prawa ciągle nie są wystarczająco dostrzegane i respektowane. Nasza Poradnia w trosce o małych klientów dokłada wszelkich starań, aby dziecko , które wymaga pomocy w efekcie doznawania krzywdy zostało otoczone właściwą opieką, a proces krzywdzenia został niezwłocznie przerwany.
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z klas IV- VI szkół podstawowych na spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć „Nić Porozumienia”. Spotkanie odbędzie się w dniu 12.04.2017r. o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wschowie. Zajęcia są organizowane bezpłatnie dla dzieci, które chcą lub potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania społecznego. Zapraszamy do udziału!
Dyrektor PPP we Wschowie informuje, iż w dniach 30.04-4.05.2018 r. Poradnia będzie nieczynna. W sytuacjach kryzysowych pomocy udziela PPP w Sławie ul. Ogrodowa 1. tel. 683566063
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja
Dofinansowanie projektów na 2018 rok
15 lutego 2018 roku zostały rozpatrzone wnioski o dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki ( zawartych w Programie Profilaktyki w Gminie Wschowa na rok 2018 ). Z radością przyjęliśmy informację , że 6 naszych projektów otrzyma wsparcie finansowe , które znacząco ułatwi nam realizację zaplanowanych działań. Dofinansowane zostaną projekty : Zajęcia wakacyjne –„ Przechytrzyć nudę ‘’ , „ Wsparcie na starcie” – dla dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej , „ Nić porozumienia” – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas IV –VI , „Szkoła dla rodziców i wychowawców’’ , „ Najważniejszy pierwszy krok ‘’- dla rodziców dzieci do lat 3 oraz „Wesoła logorytmika- pierwsza profilaktyka”. Łączna kwota dofinansowania to 3050 złotych. Dzięki wsparciu do uczestników „ Szkoły dla rodziców i wychowawców’’ trafią książki-poradniki , podczas zajęć wakacyjnych dzieci będą miały zapewniony posiłek , a zajęcia będą uatrakcyjnione nowymi materiałami dydaktycznymi. Dobra współpraca Poradni z GKRPA iPN ( Profilaktyka i Młodzież ) pozwala na skuteczne i atrakcyjne realizowanie zadań w zakresie profilaktyki.
Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2018 obdaruje pomyślnością i szczęściem. Dyrekcja oraz Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Szkoła dla rodziców i wychowawców
Od kilku lat prowadzimy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wschowie zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze - „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.” W zajęciach może wziąć udział każdy, kto chce wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze jako rodzic lub wychowawca. Prowadzone ćwiczenia pozwalają na pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, sposobów komunikowania się oraz budowanie prawidłowych relacji rodzinnych. Doceniając ogromną rolę rodziców w kształtowaniu osobowości i wyborów dokonywanych przez dzieci, zmierzamy do tego, żeby „ najlepszym miejscem pod słońcem był dom, w którym rodzice potrafią zrozumieć, że każdy moment i każde doświadczenie mają swój udział w kształtowaniu umysłu i charakteru dziecka.” Kolejna edycja „Szkoły dla rodziców i wychowawców” odbyła się w terminie od 02.11.do 12.12 2017 r., prowadzona przez pracowników naszej poradni – psycholog P. Aleksandrę Rodziewicz i pedagog P. Alicję Swat. Kurs ukończyło siedmioro rodziców, pragnących doskonalenia swych umiejętności w roli rodzica. Grupa rodziców charakteryzowała się dużą aktywnością w trakcie prowadzonych zajęć oraz otwartością na proponowane metody i sposoby oddziaływań wychowawczych. Zapraszamy zainteresowanych rodziców do udziału w kolejnych edycjach „ Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” poprzez zgłoszenie w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie ul. Zacisze 1 lub telefoniczne pod numerem 65 540 20 30. Udział w zajęciach jest bezpłatny. mgr Aleksandra Rodziewicz mgr Alicja Swat
Spotkanie dyrektorów szkół podstawowych
12 grudnia 2017 w siedzibie Poradni na zaproszenie dyrektor Anny Gbiorczyk odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych z terenu gmin Wschowa i Szlichtyngowa. Tematem przewodnim była „ Współpraca : Poradnia-Szkoła w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych przepisów ‘. Wysoka frekwencja dyrektorów świadczy o tym , że szkołom zależy na jak najskuteczniejszym udzielaniu pomocy uczniom z deficytami rozwojowymi czy trudnościami szkolnymi. Spotkanie dało też możliwość przedyskutowania innych spraw i problemów związanych z reformą oświatową. Dyrektorzy podzielili się przykładami dobrej praktyki dotychczasowo realizowanej współpracy na linii Poradnia-Szkoła.
Pomoc dla Marysi
Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie po raz kolejny włączyli się w pomoc podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Tym razem włączyliśmy się w akcję charytatywną zorganizowaną przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera ,,Bliżej Autyzmu" oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie dla Marysi Lotki. Celem akcji było zebranie pieniędzy na zakup maszyny do zapisu Braille’a. Marysia boryka się z problemem zaniku nerwu wzrokowego i łamliwością kości. W ramach pomocy pracownicy Poradni wykonali własnoręcznie pierniki, breloki do kluczy, karmnik dla ptaków, dekoracje koronkowe oraz obrazki. Wykonane przedmioty zostały sprzedane w trakcie jarmarku bożonarodzeniowego, który odbył się 3 grudnia na wschowskim rynku, a uzyskane pieniądze trafiły do organizatorów pomocy.
Spotkanie psychologów i pedagogów - listopad 2017 r.
W dniu 24 listopada 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie psychologów i pedagogów placówek oświatowych z rejonu działania naszej Poradni. Spotkania te organizowane są cyklicznie w ramach współpracy między placówkami organizowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Listopadowa edycja poświęcona była nowym formom pomocy, które pojawiły się w efekcie reformy oświaty. Analizie poddano formy wsparcia: zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).
Najważniejszy Pierwszy Krok 2017
Kolejna edycja projektu „Najważniejszy Pierwszy Krok” za nami. Mamy pewność i ogromna satysfakcję, że i tym razem nasze Mamy wzbogaciły swoją wiedzę na temat rozwoju mowy, rozwoju społecznego, fizycznego oraz emocjonalnego swoich małych pociech. Mali uczestnicy także zawarli nowe znajomości podczas wspólnej zabawy. Korzyści płynące z uczestnictwa w zajęciach z logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz rehabilitantem w ocenie uczestniczek są bardzo duże. Panie deklarowały umiejętność wdrożenia teorii w praktykę w celu właściwego stymulowania rozwoju sowich dzieci. Uzyskane wiadomości bardzo im to ułatwią. Kolejny raz mamy satysfakcję z realizacji projektu. Specjaliści Poradni służą zawsze pomocą z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Planujemy kolejne edycje projektu „Najważniejszy Pierwszy Krok” więc zapraszamy chętnych rodziców i opiekunów dzieci od urodzenia do 3 roku życia. Koordynator projektu mgr Iwona Lasota-Bartkowiak
Witamy w nowym roku szkolnym!
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
Konsultacje dla nauczyczycieli na terenie poradni
Zapraszamy na konsultacje nauczycieli szkół i placówek na terenie Poradni, które będą odbywać się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź osobistym.