ppp.wschowa.info »BIP

Od kilku lat prowadzimy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wschowie zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze- „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.” W zajęciach może wziąć udział każdy, kto chce wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze jako rodzic, opiekun prawny lub wychowawca. Prowadzone ćwiczenia pozwalają na pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, sposobów komunikowania się oraz budowanie prawidłowych relacji rodzinnych. Doceniając ogromną rolę rodziców w kształtowaniu osobowości i wyborów dokonywanych przez dzieci, zmierzamy do tego, żeby „najlepszym miejscem pod słońcem był dom, w którym rodzice potrafią zrozumieć, że każdy moment i każde doświadczenie mają swój udział w kształtowaniu umysłu i charakteru dziecka.” Kolejna edycja „Szkoły dla rodziców i wychowawców” odbyła się w terminie od 20.10.do 10.12.2018r., prowadzona przez pracowników naszej poradni – psycholog p. Aleksandrę Rodziewicz i pedagog p. Alicję Swat. Kurs ukończyło dwanaścioro rodziców, pragnących doskonalić swoje umiejętności w roli rodzica. Grupa rodziców charakteryzowała się dużą aktywnością w trakcie prowadzonych zajęć oraz otwartością na proponowane metody i sposoby oddziaływań wychowawczych. Zapraszamy zainteresowanych rodziców do udziału w kolejnych edycjach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” poprzez zgłoszenie w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie ul. Zacisze 1 lub telefoniczne pod numerem 65 540 20 30. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Planujemy rozpocząć kolejny cykl zajęć dla rodziców w 02.2019r. mgr Aleksandra Rodziewicz mgr Alicja Swat
Uwaga! Kolejna edycja warsztatów dla rodziców!
Ruszamy z kolejną edycją kursu „Szkoła dla Rodziców”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 28.01.2019r. o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w gabinecie nr 7. Zajęcia organizowane są nieodpłatnie. Mają na celu wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci. Zapraszamy!
DRZWI OTWARTE DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY hUMANISTYCZNEJ W LESZNIE
W dniu 29 listopada 2018 roku w ramach współpracy z WSH w Lesznie gościliśmy na terenie Poradni studentów kierunków pedagogicznych.
Zaproszenie - bezpłatne badania
Zapraszamy Rodziców dzieci uczęszczających do klas IV-VI szkół podstawowych na bezpłatne badania Testem Uzdolnień Wielorakich.
Wszystkim naszym Klientom chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, a także wielu sukcesów w nadchodzącym roku. Pracownicy Poradni
Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego dla szkolnych doradców zawodowych
W dniu 26 października 2018 roku odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego dla szkolnych doradców zawodowych. Spotkanie prowadziły pani Magdalena Lissowska – Ast i pani Anika Szlemp – Jasiak. Podczas spotkania podsumowano Ogólnopolski Tydzień Kariery. Doradcy, którzy organizowali w swoich szkołach zajęcia i konkursy w ramach OTK, podzielili się dobrymi praktykami z innymi uczestnikami spotkania.
Cykliczne spotkanie Zespołu Edukacyjno- Konsultacyjnego dla pedagogów i psychologów szkolnych
W dniu 19.10 2018 r. w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wschowie odbyło się cykliczne spotkanie Zespołu Edukacyjno- Konsultacyjnego dla pedagogów i psychologów szkolnych z rejonu działania naszej Poradni.
Spotkanie psychologów i pedagogów placówek oświatowych
W dniu 24 listopada 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie psychologów i pedagogów placówek oświatowych z rejonu działania naszej Poradni. Spotkania te organizowane są cyklicznie w ramach współpracy między placówkami organizowanej przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Listopadowa edycja poświęcona była nowym formom pomocy, które pojawiły się w efekcie reformy oświaty. Analizie poddano formy wsparcia: zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).
Kurs „Szkoła dla Rodziców”
Ruszamy z kolejną edycją kursu „Szkoła dla Rodziców”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 15.10.2018r. o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w gabinecie nr 7. Zajęcia organizowane są nieodpłatnie. Mają na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców. Zapraszamy!
Dnia 24 grudnia 2018 roku Poradnia będzie nieczynna.
RODO
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. RODO dotyczy wszystkich podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają dane osobowe, w tym, co ważne, jednostki administracji publicznej. RODO ma na celu ujednolicenie na terenie całej UE przepisów określających zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. Inspektorem danych osobowych w PPP we Wschowie jest p. Ewelina Pietrowiak mail: ppp-inspektor-wschowa@op.pl tel: 65 540 20 30
Witamy w nowym roku szkolnym!
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
Konsultacje dla nauczyczycieli na terenie poradni
Zapraszamy na konsultacje nauczycieli szkół i placówek na terenie Poradni, które będą odbywać się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź osobistym.