ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Pomoc dzieciom z uszkodzonym narządem słuchuBIP

Pomoc dzieciom z uszkodzonym narządem słuchu

Z radością informujemy, że 1 lutego 2012 roku, nasza Poradnia została wskazana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty jako placówka uprawniona do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni posiadają pełne kwalifikacje do realizacji powierzonych zadań, doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w róznych formach doskonalenia zawodowego. Opinie i orzeczenia wydawane przez Poradnię, spełniają warunki określone przepisami prawa oświatowego.