ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Poszerzenie kompetencji Poradni Psychologiczno-PedagogicznejBIP

Poszerzenie kompetencji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Z radością informujemy, że 1 stycznia 2013 roku, nasza Poradnia została wskazana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty jako placówka uprawniona do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niedowidzących i nieiwdomych. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni posiadają pełne kwalifikacje do realizacji powierzonych zadań, doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w róznych formach doskonalenia zawodowego. Opinie i orzeczenia wydawane przez Poradnię, spełniają warunki określone przepisami prawa oświatowego.