ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Podsumowaliśmy Festiwal Szkół i Usług Doradztwa ZawodowegoBIP

Podsumowaliśmy Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego

Podsumowaliśmy Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego

Dwudziestego ósmego marca bieżącego roku w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie odbyło się spotkanie podsumowujące Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego, który miał miejsce szesnastego marca we Wschowie. Zaproszeni zostali przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wszyscy pozytywnie ocenili imprezę. Chwalono nas za organizację imprezy oraz za współpracę z koordynatorami wystawców. Zwrócono uwagę na celowość przedsięwzięcia i dobrą ocenę wśród głównych odbiorców tj. uczniów. Wyrażono nadzieję na dalszą współpracę i organizację Festiwalu w przyszłym roku, być może w poszerzonym o większą ilość wystawców i odbiorców, zakresie. Dobrze byłoby znaleźć większy lokal.

Doradcy z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wyrazili pewien niedosyt spowodowany zbyt małym według nich, zainteresowaniem ze strony rodziców uczniów stojących przed wyborem szkoły i zawodu. A przecież rodzic często współdecyduje o wyborze swojego dziecka. Za niepokojące uznali też małe zainteresowanie ze strony uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szkoda, że nie zapoznali się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy.

Podczas trwania imprezy był prowadzony monitoring frekwencji, z którego wynika, że Festiwal odwiedziło około dziewięciuset osób. Większość pozytywnie oceniła imprezę. To powód do zadowolenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie. Trud włożony w realizację tego przedsięwzięcia został doceniony przez środowisko szkolne.

Opracowała:

mgr Magdalena Lissowska - Ast