ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. BIP

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie już po raz kolejny prowadziła cykl zajęć warsztatowych dla rodziców pod nazwą „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Jest to propozycja pomocy w zrozumieniu swojej roli jako rodzica i wychowawcy, znalezieniu satysfakcjonującego „bycia” z dzieckiem, wzbogacaniu swoich umiejętności i kompetencji wychowawczych. Z informacji uzyskanych od uczestników wynika, że udział w zajęciach dał im możliwość zbudowania prawidłowych relacji ze swoim dzieckiem. Ten program pokazał im, że towarzyszenie dzieciom w ich rozwoju, to nie tylko trud, ale i źródło niekłamanej radości oraz dumy z bycia obecnym przy dojrzewaniu drugiego człowieka,

My, prowadzący nie tyle uczymy nowych metod czy technik, raczej:staramy się uświadamiać rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie i z taką samoświadomością rodziców zakończyłyśmy trwający od stycznia cykl 10 spotkań.

Dziękujemy wszystkim naszym uczestnikom, dzięki którym te zajęcia były ciekawe, wesołe i prawdziwie budujące. Dziękujemy za waszą obecność i ogromną aktywność, która przełożyła się na efekty waszej i naszej pracy.

Do pozyskania informacji zwrotnej nt. warsztatów stworzone zostało narzędzie w postaci prostej ankiety ewaluacyjnej, którą uczestnicy wypełnili po ostatnich zajęciach. Uczestnicy wysoko ocenili merytoryczny zakres przekazywanych treści oraz przydatność zdobytych wiadomości i umiejętności. Charakter uwag, wyrażonych w ankiecie i w czasie rozmów z prowadzącymi wskazuje, że rodzice po zakończeniu warsztatów chętnie kontynuowaliby spotkania i poszerzaliby swoje wychowawcze kompetencje.

Widząc potrzebę takich działań i wymierne efekty z tego płynące, planujemy kontynuację Szkoły dla Rodziców w przyszłym roku szkolnym 2013/2014.

Czekamy na zgłoszenia do 13 listopada 2013 r,  I Spotkanie organizacyjne 14 listopada o godz. 17.00 na terenie Poradni. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców i wychowawców.

Prowadzący : Alicja Swat i Anika Szlemp - Jasiak

http://zw.pl/szkola-rodzicow-wychowywac-to-kochac-i-wymagac