ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Warsztaty Rodzeństwo bez rywalizacji - II część szkoły dla rodziców i wychowawców! BIP

Warsztaty Rodzeństwo bez rywalizacji - II część szkoły dla rodziców i wychowawców!

                                                                                  

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem edukacyjnym dla wszystkich zajmujących się wychowywaniem młodego pokolenia, a w szczególny sposób jest adresowana do Rodziców z racji ich podstawowej funkcji wychowawczej realizowanej w rodzinie. Program został opracowany i działa pod opieką merytoryczną Centrum Metodycznego Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej, gdzie został zakwalifikowany jako program profilaktyki zapobiegawczej /I-rzędowej/.Opiera się na koncepcji „Wychowanie bez porażek”  T. Gordona. Uczestniczenie w zajęciach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” owocuje wzrostem umiejętności wychowawczych rodziców, dzięki czemu wzrasta ich sprawczość i skuteczność wychowawcza, a więź emocjonalny w rodzinie ulega pogłębieniu.
                  Jako program profilaktyczny posiada rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców dostarcza dorosłym narzędzi do lepszego porozumiewania się, pomaga doskonalić własne umiejętności wychowawcze, uczy poszanowania uczuć i potrzeb młodych ludzi. Wskazuje również na fundamentalne znaczenie postawy wychowawcy opartej na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam realizuje.”
/z rekomendacji SPCh./
                  „Badania naukowe na temat czynników ryzyka związanych z piciem alkoholu oraz czynników chroniących w tym zakresie, prowadzone na początku lat 90-tych w USA/J.D. Hawkins, R.F.Catalano i L.A.Kent/ wyraźnie pokazały, iż jednym z najważniejszych czynników chroniących młodych ludzi przed szkodami wynikającymi z picia alkoholu jest silna więź  z rodzicami….Pogram „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” poprzez realizowane cele w znaczący sposób przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi. Program wpisuje się w nurt profilaktyki rodzinnej…”
/z rekomendacji PARPA/

O Warsztatach Umiejętności Wychowawczych.Część pierwsza
Jak mówić, by dzieci słuchały, jak słuchać, by dzieci do nas mówiły

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małej grupie /do 15 osób/, metodami  aktywnie angażującymi uczestników w pracę nad poznawaniem
 i uczeniem się nowych umiejętności.
Warsztaty Jak mówić, by dzieci słuchały, jak słuchać, by dzieci do nas mówiły  przeznaczone są dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i wszystkich zajmujących się dziećmi.
W czasie zajęć uczestnicy zajmują się codziennymi sytuacjami dotyczącymi relacji z dzieckiem. Przyglądają się sposobom komunikowania, wyrażania uczuć, sposobom stawiania zakazów i nakazów oraz egzekwowania ich. Na kolejnych zajęciach omawiane  są sposoby karania i nagradzania dzieci, dokonuje się również oceny tych sposobów pod względem ich skuteczności i skutków ubocznych.
 Dla wielu rodziców uczestnictwo w warsztatach jest okazją do zapoznania się z innymi, niż dotychczas stosowane, formami zwracania się do dzieci, reagowania na trudne emocjonalnie zachowania dziecka, określania norm dotyczący zachowań dzieci, wymierzania kar.
 W efekcie końcowym  zwiększają oni skuteczność swoich oddziaływań wychowawczych  /czyli dzieci robią się bardziej posłuszne/, reagują spokojniej w trudnych sytuacjach /czyli dzieci nie stwarzają już tylu problemów, co przed warsztatami/, atmosfera w domu robi się spokojniejsza, wzrasta poczucie bezpieczeństwa, i rodzice i dzieci mają dla siebie więcej czasu.

prowadzące: mgr Alicja Swat - pedagog, mgr Anika Szlemp - Jasiak - psycholog ( zapisy do 14 listopada 2013 r. -pierwsze  spotkanie 14 listopada 2013 roku w Poradni o godzinie 17.00)

O Warsztatach Umiejętności Wychowawczych.
Rodzeństwo bez rywalizacji ( dla rodziców, którzy ukończyli I część)

Pragnieniem rodziców jest, by ich dzieci się kochały, okazywały sobie życzliwość i szacunek, nie kłóciły się i nie biły, dzieliły się ze sobą zgodnie rzeczami np. dostępem do komputera.
Rzeczywistość bywa całkiem odmienna i rodzice często czują bezradność wobec przejawów dziecięcych zazdrości, złości i wzajemnej niechęci.
Warsztat Rodzeństwo bez rywalizacji  pomaga zrozumieć skąd się bierze zazdrość między rodzeństwem i pokazuje, co rodzice mogą zrobić, aby mimo doświadczanej zazdrości rodzeństwo uczyło się współpracować a rodzice nie tracili sił na powracające i często bezskuteczne próby godzenia skłóconych. Warsztat jest przydatny również w pracy wychowawczej w szkole, świetlicy czy grupie kolonijnej, ponieważ zjawisko rywalizacji między dziećmi tam też występuje.
Tematy zajęć:
Skąd się bierze zazdrość o rodzeństwo?
Dlaczego porównujemy dzieci?
Jak reagować na konflikty między dziećmi?
Mit sprawiedliwości.
Co zamiast dzielenia?

prowadzące: mgr Alicja Swat - pedagog, mgr Anika Szlemp - Jasiak - psycholog ( zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy)