ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Konferencja BIP

Konferencja

W dniach 8-9 kwietnia 2014 r. odbyła się konferencja pod hasłem OBLICZA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, w której wzieli udział pracownicy PPP we Wschowie. Konferencja odpowiada na potrzebę ochrony zdrowia psychicznego w środowisku lokalnym, zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jest też elementem realizacji gminnego i powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011-2015. Stanowi wyraz partnerskiej współpracy lokalnego samorządu, poradni psychologiczno-pedagogicznej i jednostek systemu oświaty na rzecz zintegrowanych działań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego. Wydarzeniami towarzyszącymi była: wystawa prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu oraz wystawa prac uczniów podsumowująca Tydzień Zdrowia Psychicznego. Pierwszy dzień konferencji dedykowany jest uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawickiego wraz z opiekunami. Upłynie on pod hasłem "Lokalne konteksty profilaktyki zdrowia psychicznego. Doświadczenia i propozycje". Drugi dzień dedykowany był osobom dorosłym w szczególności nauczycielom, pedagogom, psychologom, czy lekarzom, a jego hasło przewodnie to "Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży - diagnoza i aspekty terapii". Zainteresowanie tematem jest tak duże, że lista uczestników została już zamknięta. Wśród tematów, które będą omawiane są: "Agresja-przemoc, stalking, hating…nie bądź obojętny", wykład poruszający kwestię "Opętanie czy początek choroby?", czy też temat poruszający kwestię aspektów pracy z młodzieżą z zaburzeniami jedzenia. Organizatorami konferencji są:  Gmina Rawicz, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu oraz Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy - Przyjemskiego w Sierakowie.

Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać specjalistów m.in: lek. med. Alicję Rutkowska-Suchorską, która omówiła zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaburzenia lękowe, w tym fobię szkolną; mgr Kamila Wiśniewska-psycholog PPP w Rawiczu przedstawiła słuchaczom tematykę całościowych zaburzeń rozwojowych i zaburzeń funkcjonowania społecznego dziecka na przykładzie autyzmu, zespołu Aspergera i mutyzmu wybiórczego; ojciec Tycjan Zgraja z Klasztoru Franciszkanów-Goruszki poruszył tematykę :Opętanie czy początek choroby?;mgr Agnieszka Pierzchała psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny PPP w Rawiczu zaprezentowała wykład na temat zaburzeń jedzenia oraz odżywiania się; mgr Błażej Pierzchała, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia z Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia w Rawiczu omówił kwestię cienkiej czerwonej linii w aspekcie nałogu alkoholowego; na koniec interesujące wystąpienie mgr Hanny Jędrzejewskiej z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" w Lesznie, która omówiła specyfikę uzależnienia od narkotyków. Każdy z uczestników konferencji miał możliwość zadania pytania prelegentom.