ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Zajęcia wakacyjne w PPP Wschowa - Przechytrzyc nudę!BIP

Zajęcia wakacyjne w PPP Wschowa - Przechytrzyc nudę!

       W dniach od 30.07.2014 r. do 4.07.2014 r. na terenie poradni odbywać się będą zajęcia wakacyjne pt. Przechytrzyć nudę. Zajęcia finansowane są przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa, w związku z dofinansowaniem na działalność profilaktyczną na rok 2014. Koordynatorem projektu jest pani Anika Szlemp - Jasiak.  

Kryterium doboru dzieci biorących udział w zajęciach były informacje zebrane od pedagogów, psychologów szkolnych oraz pracowników poradni – dotyczące dzieci dotkniętych przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem, z rodzin niepełnych, przezywających trudności z wypełnianiem funkcji wychowawczych, niepełnosprawnych, z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi.  Z uwagi na potrzebę modelowania zachowań w zajęciach będą brały również udział dzieci o prawidłowych postawach społecznych.