ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Certyfikat Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi BIP

Certyfikat Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi

Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wschowie, mgr Anika Szlemp - Jasiak oraz  mgr Iwona Lasota - Bartkowiak wzięły udział w szkoleniu dotyczącym  Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi i uzyskały certyfikat pozwalający na posługiwanie się systemem diagnostycznym SAT.

Urządzenie umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i osób dorosłych. Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego. Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w warunkach standardowego gabinetu psychologa, pedagoga czy logopedy. Urządzenie zostało opracowane z przeznaczeniem do stosowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz w gabinetach logopedycznych. Test centralnego przetwarzania słuchowego zostały poddane pełnej normalizacji w roku 2014 r. na populacji polskich dzieci.

Diagnoza z wykorzysteniem systemu SAT obejmuje:

 • diagnozę sprawności słuchu obwodowego:
  • audiogram (125Hz; 250Hz; 500Hz; 750 Hz; 1,5kHz; 2kHz; 3kHz; 4kHz; 6kHz; 8kHz)
 • diagnoza słuchowego przetwarzania centralnego:
  • aspekt czasowy:
   • Test sekwencji długości dźwięków
  • o aspekt fizyczny:
   • Test sekwencji wysokości dźwięków