ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Oferta działu opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym klasy I - VIBIP

Oferta działu opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym klasy I - VI

Pracownicy działu:

mgr Katarzyna Klak - Korona - psycholog, mgr Dorota Starżyk - Buczek - pedagog 

„Sposoby nieagresywnego rozwiązywania konfliktów”

Forma:  spotkania warsztatowe  Odbiorcy:  uczniowie

„Jak radzic sobie ze stresem?”

Forma:  spotkania warsztatowe  Odbiorcy:  uczniowie

„Jak rozpoznać symptomy dysleksji u dziecka?

Forma: warsztaty Odbiorcy: nauczyciele


„Jak żyć z ludźmi.” - profilaktyka zachowań agresywnych program "Saper"

Forma:  spotkania warsztatowe  Odbiorcy:  uczniowie 

„Psychiczne skutki uzależnienia od mediów”

Forma:  spotkania informacyjno-szkoleniowe na terenie szkół Odbiorcy: rodzice

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (wg. zapotrzebowania placówek oświatowych z terenu działania Poradni)

Informacje dodatkowe:
·  Jednocześnie informujemy, iż istnienie możliwość  zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia z innej, interesującej Państwa problematyki.
·  Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć należy pisemnie złożyć w Poradni z około miesięcznym wyprzedzeniem.
·  Szczegółowe informacje o czasie trwania spotkania oraz jego formie można uzyskać u pracowników poradni