ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Podsumowanie zajęć socjoterapeutycznych "Nić porozumienia"BIP

Podsumowanie zajęć socjoterapeutycznych "Nić porozumienia"

Uczniowie rozwiązywali na nich zagadki, szukali skarbu, dobrze się bawili. Pod koniec spotkania przygotowana była słodka niespodzianka oraz wręczenie dyplomów, które upamiętniły cykl siedmiu spotkań. Odbywały się one raz w tygodniu na terenie Poradni w terminie od 20.04.2015 r. Wzięło w nich udział dziewięcioro uczniów szkół podstawowych ze Wschowy i okolicy.

Były one skierowane do uczniów klas IV-VI. Celem zajęć, prowadzonych metodą warsztatową, było zwiększenie samopoznania, poczucia własnej wartości rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz pozytywnego rozwiązywania konfliktów.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach socjoterapeutycznych, opracowanych i prowadzonych przez pracowników PPP: psycholog Jassicę Banaszek i pedagog Alicję Swat.

Prowadzący dziękują dzieciom za aktywny udział w zajęciach i rodzicom za współpracę w realizacji spotkań.