ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Oferta działu opieki nad młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychBIP

Oferta działu opieki nad młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

mgr Alicja Swat - pedagog, mgr Anna Frąckowiak 

Profilaktyka uzależnień - sztuka odmawiania.

Forma: warsztaty
Odbiorcy: uczniowie gimnazjum

Adaptacja do nowych warunków szkolnych.

Forma: warsztaty
Odbiorcy: uczniowie

Zrozumieć depresję.

Forma:  warsztaty
Odbiorcy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Gimnazjum w Szlichtyngowej

Informacje dodatkowe:
·  Jednocześnie informujemy, iż istnienie możliwość  zgłoszenia zapotrzebowania na zajęcia z innej, interesującej Państwa problematyki.
·  Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć należy pisemnie złożyć w Poradni z około miesięcznym wyprzedzeniem.
·  Szczegółowe informacje o czasie trwania spotkania oraz jego formie można uzyskać u pracowników poradni