ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » I FORUM PORADNI - Konferencja „START ZAWODOWY- KSZTAŁCENIE A RYNEK PRACY”BIP

I FORUM PORADNI - Konferencja „START ZAWODOWY- KSZTAŁCENIE A RYNEK PRACY”

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie

ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą

problematyce przygotowania absolwentów do wejścia

na rynek pracy oraz zagadnieniom potrzeb

i wymagań pracodawców.START ZAWODOWY- KSZTAŁCENIE A RYNEK PRACY”


14 kwietnia

sala widowiskowa CKiR ul. Niepodległości 1
Program konferencji:9:00- 9:30 rejestracja uczestników


9:30-9:45 Otwarcie konferencji- mgr Anna Gbiorczyk dyrektor PPP we Wschowie, mgr Magdalena Lissowska-Ast- doradca zawodowy w PPP we Wschowie


09:45- 10:00 Wystąpienie Starosty Powiatu Wschowskiego Marka Boryczka


10:00- 10:15 Plany i oczekiwania młodych a rynek pracy – mgr Elżbieta Lis członek zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP


10:15- 10:30 Zawody poszukiwane na rynku pracy – dyrektor OPZL p. Jarosława Nieradka


10:30- 10:45 Rynek pracy w Powiecie Wschowskim- zawody deficytowe i nadwyżkowe dyrektor PUP we Wschowie mgr Andrzej Nowicki


10:45-11:15 Przerwa kawowa


11:15- 11:30 Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów - Starszy Cechu Tadeusz Sobczuk Cech Rzemiosł Różnych we Wschowie


11:30 -11:45 Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy – mgr Elżbieta Przygoda Dyrektor ILO we Wschowie


11:45- 12:15 Wymagania rynku pracy a oferta kształcenia w I ZS we Wschowie pedagog mgr Marek Jarosz


12:15- 13:00 Dyskusja