ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Podsumowanie I Forum Poradni BIP

Podsumowanie I Forum Poradni

   Prelegenci przedstawili poglądy na temat przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz zagadnienia związane z oczekiwaniami pracodawców. 
Pani Elżbieta Lis, wieloletni członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej zwróciła uwagę,na problem  trafności wyborów absolwentów szkół oraz czynników ważnych przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Natomiast pan Jarosław Nieradka – dyrektor Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaakcentował konieczność pomocy młodym ludziom przy wyborze szkół przez profesjonalnych doradców zawodowych, gdyż młodzież nie zawsze wie czym kierować się planując swoją karierę. Starszy Cechu Rzemiosł Różnych pan Tadeusz Sobczuk wspomniał o problemie z naborem na  praktyki zawodowe. Rzemieślnicy nierzadko mają trudność ze znalezieniem chętnych do nauki zawodu. 
Obecny na sali rodzic zwrócił uwagę na nie zawsze rzetelnych nauczycieli zawodu.
    Po burzliwej dyskusji skonstatowano, że niezaprzeczalnie każdemu uczniowi potrzebne  jest  profesjonalne doradztwo zawodowe. Przedsiębiorcom zależy na uczniach. Szkoły powinny rozwijać współpracę z przedsiębiorcami. Wschowski Zespół Szkół Zawodowych ciągle poszerza ten zakres. 
    Przedsiębiorcy mają też wymagania pozamerytoryczne. Szukają ludzi z określonymi kompetencjami interpersonalnymi i osobistymi. I LO we Wschowie , mając tego świadomość stwarza możliwości rozwoju osobistego swoim uczniom.
    Podsumowując obrady wszyscy uczestnicy uznali potrzebę spotykania się w celu określenia stanu faktycznego i dostosowania  wzajemnych potrzeb i wymagań na styku kształcenia i rynku pracy.