ppp.wschowa.info » Materiały archiwalne » Bateria metod rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich. ODN Zielona góraBIP

Bateria metod rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich. ODN Zielona góra

 

Pedagog Dorota Starżyk –Buczek i pedagog Magdalena Józefiak- Mieżowiec ukończyły specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii metod rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio – i sześcioletnich, uzyskując tym samym pełne uprawnienia do posługiwania się baterią „Baterią 5/6” w praktyce diagnostycznej. Bateria przeznaczona jest do psychologiczno-pedagogicznej diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej. Narzędzie składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne,  funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój umiejętności samoobsługowych, zdolność do kontroli emocji, rozwój społeczny, rozwój poznawczy.
Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez psychologa z Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.
Opracowała:
M.Józefiak Mieżowiec