ppp.wschowa.info » Strona głównaBIP

Podsumowanie zajęć socjoterapeutycznych
W dn. 03.06.2019 r. zakończono cykl pięciu spotkań zajęć socjoterapeutycznych „Nić Porozumienia” organizowanych na terenie Naszej Poradni od 06.05.2019 r.
Przerwa urlopowa.
Informujemy, że od dnia 15.07.2019 r. do 9.08.2019 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Wschowie będzie nieczynna z powodu przerwy urlopowej. W pilnych przypadkach dyżur pełni Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sławie ( ul. Ogrodowa 1, tel. 068 356 6063 )
Trzeci raz Poradnia uzyskała Certyfikat Fundacji Dajemy dzieciom Siłę
Certyfikat Fundacji Dajemy dzieciom Siłę po raz trzeci został przyznany naszej Poradni. Jest on potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a wiec potwierdzeniem podejmowania przez placówkę działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka. Niestety dzieci często stają się ofiarami krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego, zaniedbania oraz wykorzystywania seksualnego. Ich potrzeby i prawa ciągle nie są wystarczająco dostrzegane i respektowane. Nasza Poradnia w trosce o małych klientów dokłada wszelkich starań, aby dziecko , które wymaga pomocy w efekcie doznawania krzywdy zostało otoczone właściwą opieką, a proces krzywdzenia został niezwłocznie przerwany.
Co nowego
W bieżącym roku szkolnym ruszyliśmy z nowym cyklem zajęć skierowanych do dzieci nieśmiałych, wyizolowanych, dzieci które potrzebują wsparcia w zakresie nawiązywania relacji społecznych, podniesienia poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Zajęcia adresujemy do dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Na obecną edycję naboru dokonaliśmy w oparciu o współpracę z pedagogiem szkolnym, konsultacje z rodzicami oraz w wyniku prowadzonej przez Poradnię działalności diagnostycznej. Obecnie trwa pierwsza edycja pod tytułem: ,,Śmiało przez świat’’. Jest to forma warsztatowa oparta na pracy grupowej i stanowi cykl 6 spotkań. Wykorzystujemy różnorodne metody pracy z dziećmi. Uczestnicy zajęć dzielą się własnymi wrażeniami, spostrzeżeniami i zaangażowaniem. Zajęcia prowadzą psycholog i pedagog. Kolejne edycje przewidujemy w roku szkolnym 2019/2020. Chętnych zapraszamy do zgłaszania się w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u prowadzących zajęcia pani Doroty Starżyk – Buczek i pani Aniki Szlemp – Jasiak.
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z klas IV- VI szkół podstawowych na spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć „Nić Porozumienia”. Spotkanie odbędzie się w dniu 29.04.2019. o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wschowie. Zajęcia są organizowane bezpłatnie dla dzieci, które chcą lub potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania społecznego. Pierwsze spotkanie dla dzieci odbędzie się 6.05.2019 r. Zapraszamy do udziału!
Uwaga!
Dyrektor PPP we Wschowie informuje, iż w dniach 1.05-5.05.2019 r. Poradnia będzie nieczynna. W sytuacjach kryzysowych pomocy udziela PPP w Sławie ul. Ogrodowa 1. tel. 683566063
Od kilku lat prowadzimy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wschowie zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze- „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.” W zajęciach może wziąć udział każdy, kto chce wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze jako rodzic, opiekun prawny lub wychowawca. Prowadzone ćwiczenia pozwalają na pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, sposobów komunikowania się oraz budowanie prawidłowych relacji rodzinnych. Doceniając ogromną rolę rodziców w kształtowaniu osobowości i wyborów dokonywanych przez dzieci, zmierzamy do tego, żeby „najlepszym miejscem pod słońcem był dom, w którym rodzice potrafią zrozumieć, że każdy moment i każde doświadczenie mają swój udział w kształtowaniu umysłu i charakteru dziecka.” Kolejna edycja „Szkoły dla rodziców i wychowawców” odbyła się w terminie od 20.10.do 10.12.2018r., prowadzona przez pracowników naszej poradni – psycholog p. Aleksandrę Rodziewicz i pedagog p. Alicję Swat. Kurs ukończyło dwanaścioro rodziców, pragnących doskonalić swoje umiejętności w roli rodzica. Grupa rodziców charakteryzowała się dużą aktywnością w trakcie prowadzonych zajęć oraz otwartością na proponowane metody i sposoby oddziaływań wychowawczych. Zapraszamy zainteresowanych rodziców do udziału w kolejnych edycjach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” poprzez zgłoszenie w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie ul. Zacisze 1 lub telefoniczne pod numerem 65 540 20 30. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Planujemy rozpocząć kolejny cykl zajęć dla rodziców w 02.2019r. mgr Aleksandra Rodziewicz mgr Alicja Swat
Uwaga! Kolejna edycja warsztatów dla rodziców!
Ruszamy z kolejną edycją kursu „Szkoła dla Rodziców”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 28.01.2019r. o godzinie 16.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w gabinecie nr 7. Zajęcia organizowane są nieodpłatnie. Mają na celu wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci. Zapraszamy!
Wszystkim naszym Klientom chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, a także wielu sukcesów w nadchodzącym roku. Pracownicy Poradni
Dnia 24 grudnia 2018 roku Poradnia będzie nieczynna.