ppp.wschowa.info » Informacje praktyczneBIP

Dyskalkulia- objawy z szkole i w życiu codziennym
Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi objawami dyskalkulii. Jeśli dostrzegają Państwo podobne symptomu u swoich pociech, zachęcamy do konsultacji ze specjalistami.
Alternatywne sposoby spędzania czasu. Czy można się bawić bez stosowania używek?
Zapraszamy do przeczytania artykułu.
ZABAWY ROZWIJAJĄCE MOWĘ DZIECKA
ZABAWY ROZWIJAJĄCE MOWĘ DZIECKA
Ćwiczenia sprawności grafomotorycznej
Ćwiczenia sprawności grafomotorycznej
Ćwiczenia na koncentrację uwagi
Ćwiczenia na koncentrację uwagi
ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJĘ WZROKOWĄ
ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJĘ WZROKOWĄ
Przykładowe ćwiczenia doskonalące słuch fonematyczny
Przykładowe ćwiczenia doskonalące słuch fonematyczny
PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA DOSKONALĄCE PAMIĘĆ
PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA DOSKONALĄCE PAMIĘĆ
Jak czytać opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej??
Wyjaśnienie niektórych pojęć.
Wychowanie lękliwego dziecka.
Wszystkie dzieci przejawiają zwykle takie zachowania, jakich - ich zdaniem - oczekuje od nich otoczenie (przynajmniej do czasu, aż zaczynają dorastać). Gdy zmuszamy dziecko, aby postępowało niezgodnie z własnym temperamentem, często budzi się w nim gniew lub zaczyna odczuwać paniczny strach, ponieważ nie czuje się na siłach, by sprostać naszym oczekiwaniom. Nie powinniśmy więc wymagać od lękliwego dziecka, aby było stanowcze i odważne, można jednak nauczyć je radzić sobie w sytuacjach tego wymagających.
Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
Porady dla rodziców oraz nauczycieli
Zasady postępowania z dzieckiem leworęcznym
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami postępowania z dzieckiem leworęcznym.
Wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem dyslektycznym
PRACA Z DZIECKIEM DYSLEKTYCZNYM; POMYSŁY PRAKTYCZNE: TYGODNIOWE ĆWICZENIA POPRAWNEJ PISOWNI -SAMODZIELNA PRACA STARSZYCH UCZNIÓW;