ppp.wschowa.info » Terminy posiedzeń Zespów Orzekających.BIP

W roku szkolnym 2016/2017 posiedzenia Zespołów Orzekających w PPP odbywać się będą zgodnie z harmonogramem tj.

 

20.09.2016

18.10.2016

15.11.2016

20.12.2016

17.01.2017

21.02.2017

21.03.2017

18.04.2017

16.05.2017

20.06.2017

22.08.2017

 

W uzasadnionych przypadkach terminy posiedzeń mogą ulec zmianie.