ppp.wschowa.info » Terminy posiedzeń Zespów Orzekających.BIP

W roku szkolnym 2017/2018 posiedzenia Zespołów Orzekających w PPP odbywać się będą zgodnie z harmonogramem tj.

Harmonogram


Zespołów Orzekających


2017/2018 


19.09.2017r.


17.10.2017r.


21.11.2017r.


19.12.2017r.


16.01.2018r.


20.02.2018r.


20.03.2018r.


17.04.2018r.


15.05.2018r.


19.06.2018r.


10.07.2018r.


21.08.2018r.

  

W uzasadnionych przypadkach terminy posiedzeń mogą ulec zmianie.