ppp.wschowa.info » Druki do pobrania BIP

Druki do pobrania

Tu wpisz treść
Wniosek o przeprowadzenie badań 17.00 KB
wniosek o badanie -specyficzne trudności w uczeniu się 19.50 KB
Wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia/opinii 16.00 KB
Zaświadczenie lekarskie- orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego 29.50 KB
Zaświadczenie lekarskie- opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 27.50 KB
Zaświadczenie lekarskie - orzeczenie o potrzebie nauczenia indywidualnego 17.50 KB
Opinia nauczyciela polonisty 27.00 KB
Informacja szkoły o uczniu 17.50 KB
Informacja przedszkola o uczniu 14.50 KB
Wniosek o prowadzenie terapii 25.50 KB
Zaświadczenie lekarskie - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 16.50 KB